ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยธาตุอาหารที่จำเป็นมากในช่วงแรกของพืชที่ต้องการการเจริญเติบโตทางใบ เช่น ในพืชไร่ และนาข้าว พืชสวน พืชผัก/ไม้ประดับ คือธาตุไนโตรเจน (N) โดยปุ๋ยที่เหมาะสม ที่เกษตรกรใช้สำหรับการให้ปุ๋ยในช่วงแรกของพืชที่ต้องการเจริญเติบโตทางใบที่เกษตรกรใช้ คือ ปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยสูตรไนโตรเจนสูงหรือแม่ปุ๋ยเคมีกระสอบสูตร 46-0-0  โดยคุณสมบัติของปุ๋ย ยูเรีย คือสามารถสลายตัวในน้ำได้เร็วพืชสามารถดูดซับนำธาตุอาหารไปใช้ได้ง่าย มีส่วนช่วยบำรุงส่วนใบ ก้านใบ ของพืชช่วยให้พืชใบเขียวเร็ว เกี่ยวข้องในการสังเคราะห์แสงของพืชเพื่อการเจริญเติบโตได้อย่างดี ในการใช้ปุ๋ยยูเรียหว่านสำหรับพืชไร่ หรือหยอดโคนต้นสำหรับพืชทั่ว ๆ ไปเป็นการให้ปุ๋ยรอบแรกของพืช หรือพืชเจริญเติบโตทางใบใด้ดี 

       แต่ วิธีการบำรุงต้นพืชนั้น การใช้ปุ๋ยแบบผสมผสานจะช่วยประหยัดต้นทุน ได้ดีกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว โดยเราสามารถ ทำปุ๋ยยูเรียน้ำที่มาจากธรรมชาติไว้ใช้เองได้  ที่จะช่วยให้ประหยัดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี ลดการใช้ปุ๋ยเคมี  ซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆจาก พืชตระกูลถั่วต่าง ๆ ที่เราต่างรู้กันว่าในพืชตระกูลถั่ว มีไนโตรเจนมากเป็นอันดับต้น ๆ เมื่อเทียบกับกลุ่มพืชชนิดอื่นๆเรามาดูวิธีการทำปุ๋ยยูเรียน้ำ กันเลยค่ะ

 

    สูตรปุ๋ยยูเรียน้ำ

 ส่วนผสม
1.  ถั่วเหลือง 1 กิโลกรัม

2. กากน้ำตาล 3 กิโลกรัม


3. สับปะรดทั้งเปลือก 2 กิโลกรัม

 

4. น้ำซาวข้าว 10 ลิตร หรือ น้ำมะพร้าว 10ลิตร   

                                                                                     

 5. จุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ลิตร (นำหน่อกล้วยมาสับให้ละเอียด ทั้งต้น เติมกากน้ำตาลลงไป 1 ลิตร หมักไว้ 10 วัน)                                                                                                                                                                     

  วิธีทำ
ขั้นตอนที่ 1 นำถั่วเหลืองดิบ รวมกับสับปะรดที่สับเป็นชิ้นเล็กๆทั้งเปลือกลงในถังหมัก
ขั้นตอนที่ 2 นำเอากากน้ำตาล จุลินทรีย์ น้ำซาวข้าวหรือน้ำมะพร้าวผสมลงในถังหมัก                                  ขั้นตอนที่ 3 ทำการคนให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ 14 วัน                                                                                      ขั้นตอนที่ 4 กรองเอาแต่น้ำก็จะได้ปุ๋ยยูเรียน้ำที่ต้องการ                                                                                           

วิธีการนำไปใช้                                                                                                           1. ปุ๋ยยูเรียน้ำ 2 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วต้นกล้า/ข้าวหรือพืชผัก ประมาณ3-7วัน ฉีดพ่นทำให้พืชเขียว เจริญเติบโตดี  และ ทำให้ต้นข้าวแข็งแรง ต้านทานโรค รวงใหญ่ น้ำหนักดี 

 2. ปุ๋ยยูเรียน้ำ 5 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 20 ลิตร รดลงทางดิน เพิ่มไนโตรเจนลงดิน ทำให้พืชดูดธาตุอาหารผ่านทางรากเพื่อไปเลี้ยงลำต้น                                                                                                                                     

ข้อมูลเพิ่มเติม ในการทำปุ๋ยยูเรียน้ำ
 1.   การใช้ถั่วเหลืองเป็นส่วนผสมหลักเนื่องจาก ถั่วเหลืองมีสารไนโตรเจน และเมื่อผ่านกระบวนการหมักจะได้กรดอะมิโม-โปรตีนต่างๆที่จำเป็นต่อพืช                                                                                                     

 2.  สับปะรดมีหน้าที่เป็นเอนไซม์ช่วยในการย่อยโปรตีนทำให้กรดอะมิโนออกมา และมีผลทำให้ได้กรดอะมิโนเป็นน้ำ ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของคุณภาพปุ๋ยยูเรีย                                                                                         

3. กากน้ำตาล เป็นอาหารจุลินทรีย์และทำให้กระบวนการหมักปุ๋ยมีความสมบูรณ์และได้คุณภาพ               

4. จุลินทรีย์หน่อกล้วย เป็นหัวเชื้อที่ย่อยสลายวัตถุดิบในการหมัก เพื่อให้ขยายให้จุลินทรีย์ต่างๆออกมาเป็นปุ๋ยยูเรียน้ำ 

 5. น้ำซาวข้าว มีองค์ประกอบสำคัญคือมีวิตามินบีที่ช่วยในการเร่งราก                                                                

ประโยชน์ของการปุ๋ยยูเรียน้ำ 
1.   ปุ๋ยยูเรียน้ำสูตรนี้เทียบเท่ากับ การใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0
2.  ปุ๋ยยูเรียน้ำสูตรนี้มีคุณสมบัติเท่ากับปุ๋ยยูเรีย 2 กระสอบ
3.  ช่วยลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากปุ๋ยยูเรียสูตรน้ำนี้ลงทุนในการซื้อวัตถุดิบไม่ถึง 100 บาท
4.  วัตถุดิบหาง่าย เกษตรกรผู้สนใจสามารถผลิตด้วยต้นเองอยู่ได้แบบยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เหมาะสำหรับเกษตรอินทรีย์ที่ทดแทนการใช้ปุ๋ยยูเรีย
5.  ปุ๋ยยูเรียน้ำไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมทำให้ดินร่วนซุย ไม่แน่น ไม่แข็ง
6.  รากของต้นข้าว-พืชจะงอกหรือเดินได้เร็วขึ้นเนื่องจากได้วิตามินบีที่ได้จากน้ำซาวข้าว

 

    ถือว่า เป็นปุ๋ยชีวภาพที่ปลอดภัย อีกทั้งยังช่วยให้ผลผลิตงอกงามเจริญเติบโตได้ดี โดยวิธีง่ายๆ วัตถุดิบที่หาง่ายๆ อย่างนี้จะรอช้าอยู่ใย ไปทดลองทำกันเลยค่ะ

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง