ปุ๋ยชีวภาพสำหรับข้าว พีจีพีอาร์-ทู

               แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และเพิ่มผลผลิตข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์-ทู ประกอบด้วยแบคทีเรียอะโซสไปริลลัม และ บูเคอเดอร์เรีย ซึ่งทำการช่วยตรึงไนโตรเจนในพืช เพื่อการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช

โดยมีวิธีการใช้งานดังนี้

 1. การคลุกเมล็ดก่อนปลูก
  1.1. นำข้าวเปลือกแช่น้ำ 1 คืน
  1.2. บ่มต่ออีก 1 คืน จนมีตุ่มสีขาวๆงอกออกมา (คอยรดน้ำเพื่อรักษาความชื้น)
  1.3. นำเมล็ดข้าวไปคลุกจนข้นเหนียวและเป็นสีดำ จึงนำไปหว่านในแปลง
 2. ใช้กับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยหมัก
  2.1. พีจีพีอาร์-ทู 1 ถุง คู่กับ ปุ๋ยเคมี 15-20 กก./ไร่
  2.2. พีจีพีอาร์-ทู 1 ถุง คู่กับ ปุ๋ยหมัก 250 กก./ไร่

ประโยชน์ของพีจีพีอาร์-ทู 

 1. ช่วยตรึงไนโตรเจน เร่งการเจริญเติบโต
 2. เพิ่มปริมาณราก เพิ่มขึ้นเป็น 20 % จากเดิม
 3. เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดน้ำและปุ๋ย
 4. ลดการใช้ปุ๋ยเคมี เพิ่มขึ้นเป็น 25 % จากเดิม
 5. เพิ่มผลผลิตข้าว เพิ่มขึ้นเป็น 10 % จากผลผลิตเดิม

 โดยการเก็บรักษาพีจีพีอาร์-ทู ทำได้โดย

 1. ปิดบรรจุภัณฑ์ให้สนิท
 2. เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส
 3. เก็บในที่ร่ม
 4. เก็บให้ห่างไกลจากสารเคมีเข้มข้น

 

 

 

แหล่งที่มา

ขอขอบคุณ : ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทู / สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร