ปลูกถั่วงอกรายได้ดี 1 อาทิตย์ รับเงินเลย ปลูกง่ายๆ ไม่ต้องดูแล

การปลูกถั่วงอกมักจะใช้วิธีการเพาะเมล็ด เพื่อให้ได้ต้นถั่วที่แข็งแรงและสามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้ดีมากขึ้น

มาดูขั้นตอนการปลูกถั่วงอกแบบง่ายๆกันครับ

1. เตรียมดินในที่ปลูกให้ดี โดยเตรียมดินให้ร่วนซุย มีการระบายน้ำดี และมีปริมาณอินทรีย์วัตถุสูง เช่น มูลสัตว์ ปุ๋ยคอก เป็นต้น

2. เลือกเมล็ดถั่วที่มีคุณภาพดี ไม่มีสีสันผิดปกติ และไม่มีรอยแตกหรือแตกขาด

3. หลังจากเตรียมดินและเมล็ดถั่วเรียบร้อยแล้ว ให้เริ่มเพาะเมล็ดโดยวางเมล็ดในแถวโดยระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 5-10 เซนติเมตร และให้ระยะห่างระหว่างเมล็ดในแถวประมาณ 2-3 เซนติเมตร

4. หลังจากนั้นให้โรยดินบางๆ ทับเมล็ดถั่วไว้ และรดน้ำให้ชุ่ม

5. ให้นำถุงพลาสติกหรือแผ่นโพลีเอทิลีนคลุมทับโคนต้นถั่วเพื่อช่วยรักษาความชื้นในดิน และช่วยป้องกันการสูญเสียความชื้น

6. หลังจากปลูกถั่วแล้ว ให้รดน้ำอย่างสม่ำเสมอ

7. เมื่อถึงเวลาประมาณ 7-10 วันหลังจากเพาะเมล็ด ต้นถั่วจะงอกขึ้นมาแล้ว ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้เเล้ววววว

8. ในช่วงเวลาเดือนที่มีอากาศร้อนและแห้งจะต้องรดน้ำบ่อยๆ เพื่อช่วยให้ต้นถั่วเจริญเติบโตและไม่แห้งแล้ง

9. ในการดูแลรักษาต้นถั่วให้ป้องกันการเข้าทำลายของแมลงหรือโรคพืช โดยใช้วิธีการใช้สารเคมีหรือวิธีการธรรมชาติเช่นการใช้วิธีป้องกันแมลงด้วยการวางตาข่าย

10. หลังจากเก็บเกี่ยวถั่วแล้ว ควรเก็บรักษาในที่ร่มรำไรและที่มีความชื้นสูงเพื่อป้องกันการเสียหายของถั่ว

การปลูกถั่วงอกนั้นเป็นวิธีการปลูกพืชที่ง่ายและเหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการปลูกพืชในพื้นที่จำกัด เช่น บนระเบียงหรือสวนเล็กๆ และสามารถใช้เป็นอาหารสดหรือวัตถุดิบในการทำอาหารได้อีกด้วย ดังนั้นการเริ่มต้นปลูกถั่วงอกไม่ต้องการความเชี่ยวชาญในการปลูกพืชมากมาย แต่จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาต้นถั่วงอกให้สมบูรณ์และไม่เสียหายด้วยโรคพืชหรือแมลง โดยการไม่ใช้สารเคมีหรือวิธีการธรรมชาติเช่นการใช้สมุนไพรสกัดเพื่อป้องกันและกำจัดโรคพืชและแมลง และควรตรวจสอบสภาพดินและอุปกรณ์ปลูกพืชอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยให้ต้นถั่วงอกเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์และสุขภาพดีตลอดช่วงการปลูกถั่วงอก ดังนั้นการปลูกถั่วงอกเป็นวิธีการปลูกพืชที่สามารถทำได้ง่าย และเหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการปลูกพืชในพื้นที่จำกัดหรือไม่มีประสบการณ์ในการปลูกพืชมาก่อน

ถ้าเราเพาะถั่วงอก 10 กิโลกรัมและเก็บเกี่ยวทุก 7 วัน จะได้ผลผลิตประมาณ 70 กิโลกรัมต่อเดือน (10 กิโลกรัม / 7 วัน x 30 วัน)

ดังนั้น รายได้ทั้งหมดที่เราจะได้รับจากการปลูกถั่วงอก 10 กิโลกรัมในระยะเวลา 1 เดือน ถ้าเก็บเกี่ยวทุก 7 วันจะเท่ากับ 70 กิโลกรัม x 4 รอบ x 20 บาท/กิโลกรัม = 5,600 บาทต่อเดือน

หวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและตอบได้ถูกต้องตามความต้องการของคุณ