ปัจจุบันหลายท่านนิยมใช้ปุ๋ยเ ค มี ในการทำการเกษตรเนื่องจากง่ายสะดวกรวดเร็วและได้ผลดี แต่ในทางกลับกันปุ๋ย เ ค มี กลับส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ด้วยเช่นกัน วันนี้จึงขอนำเสนอสูตรหมักปุ๋ยอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าปุ๋ยเ ค มี มาฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะ

สูตรที่ 1 ปุ๋ยหมักสูตร 16-16-16

สิ่งที่ต้องเตรียม

1.มูลสัตว์ 1 ส่วน

2.รำอ่อน 1 ส่วน

3.แกลบดิบ 1 ส่วน

4.แกลบดำ 1 ส่วน

5.ดินดี 1 ส่วน

6.พืชตระกูลถั่ว 1 ส่วน

วิธีการทำ

1. เริ่มจากนำส่วนผสมทั้งหมด (โดยยกเว้นรำอ่อนให้ใส่หลังสุด) นำมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน

2. จากนั้นให้ทำการผสมน้ำหมักชีวภาพ นำกากน้ำตาล 2 ช้อนแกงลงผสมกับน้ำหมัก 2-8 ช้อน แล้วเติมน้ำ 20 ลิตรคนให้เข้ากันนำใส่บัวรดน้ำรดกองปุ๋ยจากนั้นทำการเกลี่ยส่วนผสมออกเป็นวงกลม แล้วนำน้ำหมักราดลงไปให้ทั่วกองปุ๋ยโดยให้ความชื้นประมาณ 60% แล้วคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน

คำแนะนำในการหมักปุ๋ยสูตร 16-16-16

1. ในระยะ 7 วันแรกปุ๋ยที่หมักไว้จะเกิดความร้อนสูง ควรพลิกกลับปุ๋ยทุกวันในระยะ 2-7 วันแรก

2. น้ำที่ใช้ผสมกับกากน้ำตาลหรือน้ำหมักสามารถใช้น้ำซาวข้าวแทนได้ซึ่งจะช่วยให้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. การผลิตปุ๋ยหมักสูตร“โคบาชิ”เทียบเคียงปุ๋ยเคมี46-0-0

สูตรที่2 ปุ๋ยหมักสูตร 46-0-0(โบโบชิ)

สิ่งที่ต้องเตรียม

1.รำ 1 กระสอบ

2.แกลบดิบ 1 กระสอบ

3.มูลไก่ 1 กระสอบ

4.ขี้ค้างคาว 6 กิโลกรัม

5.น้ำหมักชีวภาพ พด.2 หรือ EM

6.กากน้ำตาล

วิธีการทำ

1. เริ่มจากการผสมรำ แกลบดิบ มูลไก่ ขี้ค้างคาว คนให้เข้าด้วยกันแล้วเกลี่ยกองเป็นแนวราบ

2. จากนั้นใช้น้ำหมักชีวภาพ พด. 2 หรือ EM ร่วมกับการใช้กากน้ำตาลรดบนกองขณะผสมวัสดุทำปุ๋ยให้ได้ความชื้นที่ 60%

3. ทำการตักปุ๋ยที่ได้บรรจุใส่ในกระสอบฟาง โดยให้เหลือพื้นที่ด้านบนไว้แล้วมัดปากกระสอบให้แน่น หมักไว้ในที่ร่มและกลับกระสอบทุกวัน

4. จากนั้นกลับกระสอบไปมาวันละ 1 ครั้งจนครบ 7 วัน ในวันที่ 7 ให้วางกระสอบในแนวตั้งจากนั้นเปิดปากกระสอบระบายความร้อนทิ้งไว้อีก 1 คืน จะได้ปุ๋ยหมักโบโบชิสามารถนำไปใช้ได้เลยค่ะ

เป็นวิธีการหมักปุ๋ยที่ไม่ยากและไม่พึ่ง เ ค มี ปลอดภัยทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค รับรองว่าสูตรนี้ไม่ผิดหวังเลยค่ะ

ขอบคุณที่มา ครูชาตรี ต่วนศรีแก้ว