ตอนกิ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีการขยายพันธุ์ที่ได้ผลดี สะดวก แต่ก็ต้องทำให้ถูกวิธีวันนี้จึงมีวิธีการตอนกิ่งมาบอกกันค่ะขั้นแรก “วิธีทำตุ้ม” นำขุยมะพร้าวแช่ลงในน้ำให้ชุ่มแล้วบีบบพอหมาดใส่ในถุงน้ำจิ้มให้แน่นแล้วมัดปากถุงด้วยเชือกฟางขั้นที่สอง “เลือกกิ่งพันธุ์” กิ่งพันธุ์ที่ดีต้องมีความยาว 50-60 เซนติเมตร เส้นรอบวง 2.0-2.5 เซนติเมตร ดูขนาดง่ายๆประมาณแท่งดินสอค่ะ

ขั้นที่สาม “ควั่นกิ่ง” เลือกที่จะควั่นโดยเลือกให้ห่างจากกิ่งหลัก ประมาณ 10 เซนติเมตร มีดที่ใช้ต้องมีความคมและสะอาด ควั่นสองรอบหัว-ท้าย ระยะห่างกันประมาณ 2 เซนติเมตร จากนั้นให้ทำการลอกเปลือกและขูดเมือกออกจนหมด

ขั้นที่สี่ “มัดตุ้ม” นำตุ้มที่ทำไว้มาผ่าครึ่งแล้วแหวกให้กว้างสวมตุ้มเข้าไปในรอยควั่นให้แนบสนิทโดยให้รอยควั่นอยู่ตรงกลาง แล้วทำการมัดตุ้มด้วยเชือกฟาง 2 เส้น ให้แน่นอย่าให้ตุ้มขยับหรือหลุดออกได้

ขั้นที่ห้า “ติดตามผล” เมื่อตอนกิ่งประมาณ 20-22 วัน จะสังเกตเห็นรากสีขาวอมเหลืองออกมาให้เห็น ถือว่าได้ผลดี และรอต่อไปจนรากขึ้นเต็มประมาณ 30-45 วัน

ขั้นที่หก “ย้ายกิ่งตอน” เมื่อครบเวลาแล้วให้ตัดกิ่งตอนออกจากต้นแม่ แล้วทารอยตัดจากต้นแม่ด้วยปูนแดง แล้วทำการตัดเชือกฟางดึงถุงพลาสติกที่ตุ้มออกระมัดระวังอย่าให้รากเสียหาย

ขั้นที่เจ็ด “นำกิ่งตอนลงปลูก” นำกิ่งตอนลงปลูกในถุงเพาะชำ ภายในถุงเพาะชำประกอบด้วยดินร่วน 3 ส่วน กาบมะพร้าวสับ 1 ส่วน คลุกให้เข้ากัน ปักหลักไม้ไผ่เล็กเพื่อค้ำกิ่งตอนไว้ให้ตั้งตรง แล้วเพาะไว้ในที่ร่ม รากจะเดินเต็มถุงภายในเวลา 1-2 เดือน ก็พร้อมลงแปลงปลูกแล้วค่ะ

คำแนะนำ : ช่วงที่เหมาะกับการตอนกิ่งคือช่วงฤดูฝน ช่วงเดือนพฤษภาคมไปถึงเดือนสิงหาคม เนื่องจากมีความชื้นสูงและอากาศไม่ร้อนเกินไป

ขอบคุณข้อมูล  เทคโนโลยีชาวบ้าน