หากพูดถึงข้าวที่ทานแล้วเหมาะสำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนัก หรือเป็นเบาหวาน เราคงจะนึกถึงข้าวที่ไม่ได้ขัดสี เช่น ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ และข้าวไรซ์เบอรี่ เป็นต้น แต่วันนี้เรามีข้าวขนิดหนึ่งมาแนะนำสำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนักและผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งเป็นข้าวขาวที่มีค่าดัชนีน้ำตาลที่ต่ำ หุงแล้วมีความนุ่ม ทานง่าย ข้าวพันธุ์นี้ก๊คือ ข้าวกข 43 นั่นเอง

ลักษณะของข้าวพันธุ์ กข 43

         เป็นข้าวเจ้าที่ไม่ไวต่อช่วงแสง อายุเก็บเกี่ยวสั้น ประมาณ 95 วัน ปลูกโดยวิธีหว่านน้ำตม ความสูงประมาณ 103 ซม. ทรงกอตั้ง ต้นค่อนข้างแข็ง ใบสีเขียวจาง ใบธงตั้งปานกลาง ข้าวเปลือกสีฟาง น้ำหนักข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด 30.35 กรัม ข้าวกล้องสีขาว ยาว 7.59 มิลลิเมตร รูปร่างเมล็ดยาวเรียว ท้องไข่น้อย มีปริมาณแอมิโลสต่ำ (18.82 %) คุณภาพของเมล็ดทางการหุงต้มรับประทาน ดี ข้าวสุก นุ่ม เหนียว มีกลิ่นหอมอ่อนๆ (ใกล้เคียงข้าวหอมดอกมะลิ 105 ) มีระยะพักตัว 5 สัปดาห์ ผลผลิต ประมาณ 561 กิโลกรัมต่อไร่ คุณภาพของเมล็ดทางการหุงต้มรับประทาน ดี ข้าวสุกนุ่ม เหนียว มีกลิ่นหอมอ่อนๆ (ใกล้เคียงข้าวหอมดอกมะลิ 105 )

คุณค่าทางโภชนาการ

ค่าดัชนีน้ำตาลของข้าว

กข15                             69.1

กข43                          57.5

พิษณุโลก80                   59.5

           จากการศึกษาวิจัยของกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้ศึกษาและใช้ประโยชน์จากพันธุ์ข้าวในเชิงสุขภาพ โดยคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่ปลูกในประเทศไทยมากกว่า 100 พันธุ์ พบว่า ข้าวเจ้าพันธุ์ กข43  ให้ปริมาณน้ำตาลกลูโคสต่ำกว่าข้าวอมิโลสต่ำชนิดอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ในมนุษย์จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีที่พบว่าข้าวพันธุ์ กข 43 มีค่าดัชนีน้ำตาลในข้าวขาวน้อยกว่าข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และมีค่าใกล้เคียงกับข้าวพันธุ์หอมกระดังงา   ซึ่งเป็นข้าวอมิโลสสูงและร่วนแข็ง

 

 

แหล่งที่มา

ขอขอบคุณ : kapook / ข้าวกข 43 / รักบ้านเกิด